• Bộ giáo dục
  • Unilever
Top Corner

ôn tập kiến thức với

Bài trắc nghiệm thú vị

Cùng khám phá bản thân
qua những bài trắc nghiệm thú vị sau mỗi khóa học đặc biệt!

1 Cần chuẩn bị các điều kiện gì để đảm bảo sự tự tin?
2 Tự tin đồng nghĩa với tự cao?
3 Nguyên nhân gây mụn là gì?
4 Tự tin có tác dụng gì?
5 Chỉ ra giải pháp trị mụn CHƯA đúng trong những câu sau?
6 Yếu tố nào KHÔNG quyết định sự tự tin?
7 Chế độ ăn uống không hợp lý là nguyên nhân gây ra mụn?
8 Chọn cách vệ sinh da mặt đúng?
9 Muốn tự tin phải biết chú trọng vào hình thức bên ngoài
10 Cách nào giúp ta tự tin hơn
Bottom
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm