• Bộ giáo dục
  • Unilever
Top Corner

ôn tập kiến thức với

Bài trắc nghiệm thú vị

Cùng khám phá bản thân
qua những bài trắc nghiệm thú vị sau mỗi khóa học đặc biệt!

1 Cách nào giúp ta tự tin hơn
2 Muốn tự tin phải biết chú trọng vào hình thức bên ngoài
3 Tự tin có tác dụng gì?
4 Chọn cách vệ sinh da mặt đúng?
5 Chỉ ra giải pháp trị mụn CHƯA đúng trong những câu sau?
6 Cần chuẩn bị các điều kiện gì để đảm bảo sự tự tin?
7 Chế độ ăn uống không hợp lý là nguyên nhân gây ra mụn?
8 Yếu tố nào KHÔNG quyết định sự tự tin?
9 Nguyên nhân gây mụn là gì?
10 Tự tin đồng nghĩa với tự cao?
Bottom
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm