• Bộ giáo dục
  • Unilever
Top Corner

ôn tập kiến thức với

Bài trắc nghiệm thú vị

Cùng khám phá bản thân
qua những bài trắc nghiệm thú vị sau mỗi khóa học đặc biệt!

1 Yếu tố nào KHÔNG quyết định sự tự tin?
2 Chỉ ra giải pháp trị mụn CHƯA đúng trong những câu sau?
3 Nguyên nhân gây mụn là gì?
4 Chế độ ăn uống không hợp lý là nguyên nhân gây ra mụn?
5 Muốn tự tin phải biết chú trọng vào hình thức bên ngoài
6 Tự tin có tác dụng gì?
7 Chọn cách vệ sinh da mặt đúng?
8 Cần chuẩn bị các điều kiện gì để đảm bảo sự tự tin?
9 Tự tin đồng nghĩa với tự cao?
10 Cách nào giúp ta tự tin hơn
Bottom
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm