• Bộ giáo dục
  • Unilever
Top Corner

ôn tập kiến thức với

Bài trắc nghiệm thú vị

Cùng khám phá bản thân
qua những bài trắc nghiệm thú vị sau mỗi khóa học đặc biệt!

1 Tự tin đồng nghĩa với tự cao?
2 Nguyên nhân gây mụn là gì?
3 Cách nào giúp ta tự tin hơn
4 Chọn cách vệ sinh da mặt đúng?
5 Cần chuẩn bị các điều kiện gì để đảm bảo sự tự tin?
6 Chỉ ra giải pháp trị mụn CHƯA đúng trong những câu sau?
7 Chế độ ăn uống không hợp lý là nguyên nhân gây ra mụn?
8 Tự tin có tác dụng gì?
9 Yếu tố nào KHÔNG quyết định sự tự tin?
10 Muốn tự tin phải biết chú trọng vào hình thức bên ngoài
Bottom
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm