• Bộ giáo dục
  • Unilever
Top Corner

ôn tập kiến thức với

Bài trắc nghiệm thú vị

Cùng khám phá bản thân
qua những bài trắc nghiệm thú vị sau mỗi khóa học đặc biệt!

1 Nguyên nhân gây mụn là gì?
2 Yếu tố nào KHÔNG quyết định sự tự tin?
3 Tự tin có tác dụng gì?
4 Cần chuẩn bị các điều kiện gì để đảm bảo sự tự tin?
5 Cách nào giúp ta tự tin hơn
6 Chế độ ăn uống không hợp lý là nguyên nhân gây ra mụn?
7 Tự tin đồng nghĩa với tự cao?
8 Chọn cách vệ sinh da mặt đúng?
9 Chỉ ra giải pháp trị mụn CHƯA đúng trong những câu sau?
10 Muốn tự tin phải biết chú trọng vào hình thức bên ngoài
Bottom
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm
Slider Tìm hiểu thêm